IMAGE บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการห้องเรียนสีขาว
วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561
               โรงเรียนผดุงนารี  ได้บันทึกข้อตกลง(MOU) ... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง Parents Meeting
วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561
                 งานเครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายปกครอง... Read More...
IMAGE การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561
                  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ... Read More...
IMAGE กิจกรรม Happy New Year & Children's Day 2018
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
                  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  งานสภานักเรียน... Read More...

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบโทรศัพท์อัจฉริยะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ) ชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

บทคัดย่อ 1 

บทคัดย่อ 2 

ชื่อผู้วิจัย  นางทักษิณา เจริญศักดิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E)                    

                 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ รายวิชาเคมีพื้นฐาน

                เรื่องพันธะเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
         

ผู้วิจัย         ธัญภา  คณาศรี
ปีการศึกษา  2559

 

บทคัดย่อฉบับเต็ม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค  STAD  เรื่อง ความน่าจะเป็น   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

Download

ผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

June 2018
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Facebook Fan Page

สถิติผู้เข้าชม

178546
วันนี้วันนี้1434
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้2058
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6454
เดือนนี้เดือนนี้35561
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น178546