ทำเนียบผู้บริหาร


                                     1.  นางสาวทองคำ      พรชัย           ป.ม.,ธ.บ.         ครูใหญ่ (พ.ศ.2468-2482)

                                     2.  นางพนมวัลย์        แย้มบุญชู       ป.ม.                ครูใหญ่ (พ.ศ.2482-2485)

                                     3.  นางสาวแฉล้ม       หลิมวานิช      ป.ม.                ครูใหญ่ (พ.ศ.2485-2490)

                                     4.  นายมยุรา            ศุภสาร           ป.ม.                ครูใหญ่-ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2490-2524)

                                     5.  นางสุมาลี            บุญยารมย์      พ.ม.,อ.บ.,M.A.  ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2524-2525)

                                     6.  นางสาวชื่นจิต      สุวรรณปักษ์     พ.ม.,กศ.บ.       ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2524-2536)

                                     7.  นางสาวนิทรา      สมสวัสดิ์         กศ.บ.               ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2536-2537)

                                     8.  นางพรรณี          ขจรวิทย์          กศ.บ.               ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2537-2541)

                                     9.  นางกุหลาบ        โพธินาม          กศ.บ.               ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2541-2544)

                                    10. นายนิคม          งามเสน่ห์           กศ.บ.,ค.ม.        ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2544-2547)

                                    11. นายพงษ์ศักดิ์    โสภาวัฒน์         กศ.บ.               ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2547-2549)

                                    12. นายนิรุตต์        พลโคตร            กศ.บ.,ร.ป.ม.      ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2549-2550)

                                    13. ดร.มีศิลป์        ชินภักดี              Ph.D.(Ed.Ad.)   ผู้อำนวยการ (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)

                                                                                      ป.ร.ม.8            สถาบันพระปกเกล้า

                                                                                      น.บ.ส.             สำนักงาน ก.พ.

 

ผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

August 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook Fan Page

สถิติผู้เข้าชม

1005624
วันนี้วันนี้1441
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1414
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้8406
เดือนนี้เดือนนี้54513
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น1005624