กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

นางรัตนาภา  เรืองวิเศษ

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

084-7907734

 

นางไกรศรี  โพธิ์สิงห์

ศศ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

080-3511414 

 

นางอัจฉริยา  ธรรมแสง

กศ.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

089-6172626 

 

นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพิมพ์สอ

ค.บ.

082-8480188

 

นางอุบล  วิมุกตานนท์

กศ.บ. , ค.ม.

084-7864570

 

นางสุรีพรรณ  ชูประทีป

กศ.บ.

089-7092829

 

นางสาวปทิตตา  อุทัยดา

กศ.บ.เกียรตินิยม

084-3912509

 

นางกฤษณา  เสนาวงษ์

ค.บ. , ศศ.ม.

089-5763801

 

นางปุญกานต์  คำทอง

ศษ.ม.

086-2337584

 

นางนิชนันท์  ไชยรัตน์

ค.บ.

084-6040356

 

นางวราลี  นิลนนท์

กศ.บ. , ศศ.ม.

099-8048505

 

นางสาวนงลักษณ์  วิเศษศรี

ค.บ.

085-8556486

 

นางสุภาพร  จำปามูล

ศศ.บ.

หัวหน้างานสวัสดิการ

ประกันอุบัติเหตุ

089-2782759

 

นางสีญวน  แฝงสาเคน

ค.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

091-8679729 , 081-2624964 

 

 

นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน

ศศ.บ.

นายทะเบียน ม.ปลาย

083-3381119 

 

 

นางอาทิตยา  ทาขุลี

ค.บ.

081-8735755

 

 

นางสาวมยุรี  บุญโต

ค.บ. , ศศ.บ. , กศ.ม.

090-8419939

 

 

นางยุพดี  ธนสีลังกูร

ศศ.ม.

หัวหน้างานบุคลากร

089-1863591

 

นางธนิดา  รังเสนา

กศ.บ.

093-0730717

 

นางชมพูนุช  คำสิงห์

ค.บ. , ค.ม.

095-4359356

 

ดร.จิตตรา  พิกุลทอง

ค.บ. , ค.ม. , ปร.ด

083-3381119 

 

นางสุวนีย์  ถึงดี

ค.บ.

084-9347269

 

 

 

 

 

นางนงเยาว์  เรืองศรีมั่น

กศ.บ.

095-1689166

ปฏิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Facebook Fan Page

สถิติผู้เข้าชม

219313
วันนี้วันนี้412
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้1396
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้3485
เดือนนี้เดือนนี้25441
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น219313