กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางทักษิณา  เจริญศักดิ์

ศศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

089-4198823

 

นางสุดารัตน์  รังเสนา

กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างานแผนงาน

087-2358641

 

นางนาตยา  นาศรีเคน

ค.บ. , กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

083-3398686

 

นางพัชรบูลย์  ภูมิพันธุ์

กศ.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน / หัวหน้าอาคาร 3

089-5715776

 

นางสาวรัตนพันธ์  ศรีเคนขันธ์

ค.บ. , ศศ.ม.

095-6646884

 

 

นายประสิทธิ์  จิณโรจน์

กศ.บ.

หัวหน้าอาคาร 4

089-2757543 , 083-6719313

 

นางอรวรรณ  สร้อยคำ

ศศ.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้าระดับ ม.4

085-1969414

 

 

 

นางเกสรา  ประเสริฐศิลป์

ศศ.บ. , ศษ.ม.

084-7901231

 

 

นางกมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม

ศศ.บ. , รป.ม.

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

081-5924613

 

นางสมานจิตร  นิสังกาศ

ศศ.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้าอาคาร 6

0083-1499422

 

นายสุทธิพันธ์  ฮามคำไพ

ค.บ. , ศศ.ม.

หัวหน้างานภูมิทัศน์

080-4604397

นายสมศักดิ์  วรรณศิริ

กศ.บ. , ค.ม. 

หัวหน้าระดับ ม.2

098-6200019

 

 

นางฐิติญารัตน์  คลังพระศรี

กศ.บ. , ศศ.ม.

088-7368694

 

  

 

นายอุดร  นามษร

กศ.ม.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/

หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

086-2409129 

 

นายจักรศิลป์  พาไชย

ศษ.บ.

088-3053586

 

 

นางปภาดา  ราชมุลตรี

ศศ.ม.

หัวหน้าอาคาร 5

099-8436990 

 

นางสาวกุศล  สวาทพงษ์

ค.บ.

081-8737712

 

 

นายเชญย์  จาดบุญนาค

ค.บ.

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

081-9655156

 

นางวรรณนิภา  บัญดิษฐตา

ศศ.บ.

081-9643159

 

 

นางปัญญดา  วิทักษบุตร

ศศ.ม.

062-1128560

 

นางกุลณัฏฐา  คล่องวาจา

ค.บ.

081-0551064

นางวริน  ภูสิม

กศ.ม.

083-1461200


นางสาวพูนสุข  สมดี

กศ.ม.

089-4200114

นางสาวจุฑารัตน์  ชัยแก้ว

กศ.ม.

099-7494665

นางสาวอิชยา  อโนราช

ศษ.บ.

085-0085742

นางสายหยุด  วันนา

กศ.บ.

085-0133683

นางสาวศิริพร  จันลา

ร.บ.

083-2889084

นางนิภาพร  ศรีสุภาพ

กศ.บ. , กศ.ม.

085-6437288

นางสาวปนัดดา  นันทเสน

กศ.บ.

091-7971610

นายธนวัฒน์  ปานงาม

ค.บ.

080-4739007

นางสาวชุติพัฒน์  สมปัญญา

ศษ.บ.

081-4463623

นางสาวนัยนา  จันทรสมัย

ศษ.บ.

093-0621216

ปฏิทินกิจกรรม

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Facebook Fan Page

สถิติผู้เข้าชม

1162911
วันนี้วันนี้2761
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้3378
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2761
เดือนนี้เดือนนี้46972
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น1162911