กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชวนพิศ  เหมพนม

ค.ม.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

098-2472363

นางเพ็ญสิริ  อินทะตา

กศ.บ. , วท.ม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

081-8739851 

นายเสาร์  รัตนเพชร

ค.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

086-8606471 

 

 

นางไพวรรณ  สารารัตน์

ค.บ. , วท.ม.

หัวหน้าวานสถิติ ประเมินผลและวิจัย

081-8711878 

นายมนัส  ไชยสีทา

กศ.บ. , น.บ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

084-6858392 

นายสุริยะพงศ์  พงศ์สิทธิศักดิ์

กศ.บ. , กศ.ม.

หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล

086-6355993

 

 

นางเสาวณิต  ทัพโยธา

ค.บ. , ศษ.ม.

หัวหน้างานสารสนเทศ

091-8670862

นางสาวมัลลิกา  ผาจันทา

กศ.บ. , วท.ม.

081-6620591

นางบังอร  โภชนิกร

ค.บ.

085-7512651

นางสาวทับทิม  ประมูลจะนัง

วท.บ.

087-8074743

นางวิไลลักษณ์  ธนสีลังกูร

กศ.ม.

089-5754443

 

นายวัลลภ  คำแท่ง

ค.บ.

080-0635454

 

นางจารุวรรณ  อักษร

กศ.ม.

หัวหน้างานสวัสดิการครู

081-6700155

นางฉวีวรรณ  เวชชัชศาสตร์

กศ.ม.

หัวหน้างานมาตรการควบคุมภายใน

089-9445628

นางสาวชาริณี  สุวรรณแสน

ค.ม.

0965470991

 

นายพรจิระ  ทองกอง

ค.บ.

093-4262500

 

นางณัฐญา  สาพิมาน

ค.บ. , ค.ม.

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

091-8676755

นายสุนทร  คำภักดี

ค.บ. , วท.ม.

085-0093479

 

นางสาวรสสุคนธ์  แสงแก้ว

ศษ.บ.

 

 

นางสาวนิภารัตน์  ศรีมาดี

ค.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

080-7859061

นางสาวจินตนา  เกิดทะเล

กศ.บ. , ศษ.ม.

091-0566569

 

 

 

 

 

 

นายสงวนศักดิ์  โกสินันท์

ค.บ. , ศษ.ม.

081-0577859

นางสาวสภัสรดา  ภาราสิริสกุล

ศษ.บ.

082-3122206

 

ปฏิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Facebook Fan Page

สถิติผู้เข้าชม

930369
วันนี้วันนี้1260
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้2489
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6388
เดือนนี้เดือนนี้60967
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น930369