กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายประยูร  ทวะชาลี

ค.บ.

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

085-6808516

นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม

ศศ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าสาขาวิชาการงานอาชีพ

081-7081914

นางสาวญารุณี  ศิริกิจ

บธ.บ. / กศ.ม.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี

086-6354277

นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์

ค.บ. , กศ.ม.

083-7417124 

 

นายคมสันต์  ไชยบุดดี

วท.บ. , กศ.บ.

หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

089-4595808

 

นางละเมียด  สง่า

ค.บ.

หัวหน้างานโภชนาการ 

083-2879154 

นายชาญณรงค์  ศรีภูมั่น

ค.บ.

081-1839230

 

นางนิรชร  ปรุงฆ้อง

ศษ.ม.

หัวหน้าอาคารฝึกงาน

063-3753817 

 

นางกาญจนา  ไชยเสนา

กศ.บ.

094-5459829 

 

นางสาวพิมพ์วิไล  กุลศรี

ค.บ. , ศศ.ม.

090-2963376

 

นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี

ค.บ. , กศ.ม.

หัวหน้าอาคาร 1

089-7112612   

นางศศิวรรณ  แสนตรง

ศษ.บ.

061-1704390

 

นายวิทยา  ศรีศาลา

ค.บ.

062-6858294

 

นายพิเชษฐ  ทัพโยธา

บธ.บ. , ค.บ. , ค.ม.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

085-9289375  

นางวัลภา  ภูมิศรี

ศศ.บ.

098-9696746 

 

นางสมพิศ  อรรคฮาตสี

กศ.บ.

099-8434636

 

นางพรรณิภา  กมลปรีดี

ศศ.ม.

091-0606252 

 

  

นางอมร  เสนาลาด

ค.บ. , ศษ.ม.

เจ้าหน้าที่การเงิน

086-2465483 

นายกิตติวัฒน์  อะโน

วท.ม.

หัวหน้างานเว็บไซต์

091-3674134 

นางสาวนฤมล  ศรีภู

บช.บ.

เจ้าหน้าที่การเงิน

081-7256023 

 

 

นายธิติพล  โทแก้ว

ค.บ.

090-3502974

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Facebook Fan Page

สถิติผู้เข้าชม

930423
วันนี้วันนี้1314
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้2489
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6442
เดือนนี้เดือนนี้61021
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น930423